Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Čtením informací na našich stránkách zůstáváte anonymní, dokud se nepřihlásíte do obchodu.

Shromažďujeme pouze informace o počtu návštěvníků jednotlivých stránek. K tomuto účelu používáme soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači. Informace uložené v protokolech serveru slouží také ke kontrole počtu návštěvníků portálu. IP adresy se však používají pouze pro statistické účely.

Služby, pro které jsou vyžadovány osobní údaje

Osobní údaje se poskytují při vytváření profilu zákazníka. Přístup k informacím uloženým v databázi mají pouze pracovníci odpovědní za technické fungování služeb. E-mailové adresy zde uložené nejsou zpřístupněny jiným subjektům.

Služby, pro které musí být povoleny soubory cookies

Při používání internetového obchodu musejí být povoleny soubory cookies.

Ochrana údajů

V naší společnosti bereme zabezpečení počítačů v místní síti velmi vážně. Ujišťujeme vás, že naši zástupci zákaznického servisu jsou vyškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a že vaše e-mailové adresy a další údaje jsou používány pouze ke kontaktování v rámci obchodních služeb a průběžné komunikace s naší společností.