POZINKOVNA

V roce 2020 jsme otevřeli vlastní zinkovnu, čímž jsme získali nezávislost a skutečný vliv na kvalitu prodávaného zboží od samotného projektu až po jeho konečnou realizaci. Nyní poskytujeme také služby vnějšího zinkování, které jsou zárukou, že ocel bude chráněna proti korozi po mnoho let. Vana o rozměrech 7000 x 1400 x 3000 umožňuje pozinkování velmi širokého sortimentu.

Žárové zinkování je jednou z nejúčinnějších metod zabezpečení oceli proti korozi.

Ochranná zinková vrstva na povrchu prvku vzniká v důsledku reakce železa se zinkem, při níž vzniká přechodná fáze železo-zinek. Ke spojení ochranné vrstvy s ocelí dochází již na chemické úrovni. Takový povlak chrání ocel prostřednictvím speciálního elektrochemického systému a je navíc nepropustný, trvanlivý a mechanicky odolný. 

PROFESIONÁLNĚ PROVEDENÉ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ ZAJIŠŤUJE ÚČINNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY AŽ DO KONCE POUŽÍVÁNÍ OCELOVÉHO PRVKU PO MNOHO LET.

 

PROCES ZINKOVÁNÍ

ODMAŠŤOVÁNÍ 
První z nich je odmašťování, jehož cílem je odstranit všechny tuky, oleje a vosky.

MOŘENÍ 
Účelem moření je odstranění rzi, okují a dalších zbytků koroze.

PONOŘENÍ 
Ponoření do tavidla zajišťuje správný průběh reakce při ponoření obrobku do roztaveného zinku. Tavidlo umožňuje vytvoření vrstvy slitiny železa a zinku.

SUŠENÍ
Předposlední fází je sušení, při kterém se odpaří zbytky kapalin z předchozích fází.

ZINKOVÁNÍ 
Vlastní proces zinkování spočívá v ponoření předem připravených součástí do zinkové lázně naplněné tekutým zinkem. Atomy kapalného zinku, který má v zinkové lázni teplotu 445⁰C až 455⁰C, reagují s vnější vrstvou oceli za vzniku slitiny železa a zinku. Žárové zinkování vytváří ochranný povlak na vnější i vnitřní straně součásti.

Žárové zinkování je ideální metodou ochrany ocelových konstrukcí vystavených atmosférickým podmínkám. Velmi široká škála organických látek, jako je benzín, rozpouštědla, oleje a alkoholy, nemá na takto chráněný povlak žádný vliv.

Kontakt: ocynkownia@pionart.pl / +48 691 126 126