RODO

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bychom vás rádi informovali o pravidlech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech s tím souvisejících.

Následující pravidla jsou platná od 25. května 2018:

 1. Správcem osobních údajů je společnost PIONART Grzegorz Sztobryn se sídlem v Zabrze, ulice Gen. Bora - Komorowskiego 18, DIČ PL648-249-99-39.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu sami poskytli nebo které vznikly v důsledku rozšíření databáze o veřejně dostupné informace, a budou je používat (zpracovávat) pověření zaměstnanci.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely související s obchodní činností a obchodní spoluprací, jakož i pro marketingové účely, jako je zasílání newsletterů a obchodních nabídek, a pro další nezbytné činnosti, jako je vedení účetnictví a vyúčtování daní.
 4. V případě potřeby mohou být údaje zpřístupněny pouze subjektům spolupracujícím se správcem za účelem plnění zakázek a služeb, které jim byly svěřeny, např. účetním kancelářím, kurýrním službám, dopravním společnostem, bankám, pojišťovnám, právním kancelářím, aby mohly vykonávat své služby.
 5. V souladu s platnou legislativou budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění oprávněných zájmů společnosti.
 6. Údaje v elektronické podobě jsou zpracovávány v IT systémech s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními, která zaručují plnou ochranu před nekontrolovaným přístupem neoprávněných osob, zatímco dokumenty v papírové podobě jsou uchovávány v uzavřených skříních a místnostech s omezeným přístupem neoprávněných osob.
 7. Vaše údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
 8. Údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 9. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, odvolat souhlas a právo na přenositelnost osobních údajů.
 10. Stížnosti a námitky proti zpracování osobních údajů je třeba zasílat e-mailem na adresu: iod@pionart.pl.
 11. Rádi bychom Vás informovali, že máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - www.uodo.gov.pl, a to v případě zjištění nezákonnosti.