ŽELEZOBETONOVÉ DOPLŇKY

ŽELEZOBETONOVÉ DOPLŇKY

Železobetonové doplňky jsou nepostradatelným prvkem používaným v moderním stavebnictví, kde je kladen velký důraz na kvalitu a estetiku železobetonových prvků. Současně konstruktéři navrhují stále více objektů z architektonického betonu, jejichž realizace závisí na použití a správném uložení betonové směsi, ale také na použití vhodných prvků, jako jsou distanční výztuže, zkosené pásy a antiadhezní prostředky.

Prodáváme příslušenství pro železobeton v podobě PVC a betonářských distančních prvků pro vodorovnou a svislou výztuž, plášťových trubek pro šrouby, kuželů, zátek, antiadhezních kapalin, těsnicích systémů, hadic, bentonitových pásek a dalších.

Produkty jako kroužky, distantnční lišty a konusy jsou již v naší nabídce.

Je také možné zakoupit hotové těsnicí systémy, které umožňují dosáhnout 100% těsnosti v otvorech průchodů v případě výstavby nádrží na kapaliny nebo plyny nebo v případě vnějších stěn v objektech, kde se pracuje s vysokou hladinou vodního sloupce.

Tento typ tmelu se používá také pro spojení dvou konstrukčních prvků vzniklých přerušením procesu. Ve všech těchto kritických oblastech se použitím těsnicích pásek nebo hadic zabrání korozi výztuže a následnému selhání konstrukce.

Kapalina proti přilnavosti zvyšuje životnost bednění a prken. Díky své olejovité konzistenci chrání překližku před povětrnostními vlivy, ale především před chemickými složkami a přísadami obsaženými v betonové směsi.