RAMOVÉ LEŠENÍ TYP PIONART – MODEL RR-0,8

Ramové lešení typ PIONART – model RR-0,88 bylo podrobeno statickým výpočtům provedeným dlouholetými pracovníky fakulty stavební Lublinské Polytechniky a úspěšně složilo laboratorní zkoušky v Institutu mechanizace stavebnictví a skalního hornictví v Varšavě, potom obdrželo bezpečnostní certifikát B č. B/018/23. Lešení má ochranné osvědčení č. 65504 získané od Patentového úřadu Polské republiky. 

Lešení je složeno hlavně s ocelových prvků, které mají trvalé antikorozní zabezpečení žárovým pozinkováním. 

 

VLASTNOSTI HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ:

RÁM

Na výrobu stojanů a spojek používáme ocelové trubky (tř. S355JRH) o zvýšené odolnosti (mez kluzu 460 – 470 MPa). Díky použiti tak dobrého materiálu, možné bylo použit trubky o tloušťce stěn 2,7 mm, co umožňuje nejnovější evropská norma: PN-EN 12810-1:2010. 

Popsány rám je lehčí o 2 kg a má lepší vlastnosti než tradiční, vyrobený s oceli S235JRH. Západky k upevnění zábradlí a ztužení podléhají procesu žárového pozinkování – způsob ten umožňuje získaní nesrovnatelně hladké plochy západky.

OCELOVÁ PODLÁŽKA

Díky použíti technologii tvarování válcováním a látky o příslušných parametrech, získali jsme speciální tvar podlážky s protiskluzovou vrstvou, která má vysokou tuhost a odolnost pří nízké hmotnosti.

PODLÁŽKA S PRŮLEZEM

Vertikální komunikace na lešení je možná díky použiti hliníkovo-překližkových podlážek s průlezem a žebříkem. Během produkce podlah používáme voděodolnou, protiskluzovou překližku s jednostranným odtiskem sítí (certifikát podle DIN 68705, certifikát emisní třídy E1.). Použití hladkého hliníkového profilu chrání podlahy před poškozením pásy během přepravy).

ZÁBRADLÍ

Zábradlí děláme s trubky o průměru 38 mm a tloušťce stěn 1,8 mm v třídě S235. Technologie výroby zahrnuje krimpování konců trubek a ořezávání na míru pomocí excentrických lisů a poté žárové zinkování, které jako jediná metoda antikorozní ochrany zaručuje trvalou ochranu (zábradlí z galvanizované oceli nevyrábíme!).

SCHODIŠTĚ

Hliníkové schody se schodišťovým zábradlím a dalším příslušenstvím jsou vynikající alternativou k implementaci bezpečné a pohodlné komunikační cesty na lešení. Podrobný popis schodiště rámového lešení PIONART - model RR-0,8.

Navíc systém zahrnuje všechny vyžádané předpisy prvky standardních sad i široké množství dodatečných prvků, např. konzole, modulové konzole, rámy římsové nebo úhelní podlážky, kterých použiti umožňuje montáž rovněž v případě komplikovaného půdorysu nebo tvaru budovy.

Montáž podlah
Montáž zábradlí
Montáž úhlopříčného ztužení
Montáž rámu L 0,8 m
Montáž obrubníků
Montáž příčného zábradlí
Montáž monolitické podpěry
Montáž průchozí podlahy
Montáž schodiště